תנ"ך
ספרי לימוד מאושרים בתנך לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים

 טקסט קטגוריה
שמות ויקרא במדבר דברים עם חברים
מקראה וחוברת עבודה באישור משרד החינוך
מאת רבקה סלע ואילנה פרידה
ייעוץ מדעי: ד"ר דוד אלגביש
המקראה מכילה את כל הפרקים הנדרשים על פי תכנית הלימודים החדשה, מלווים בפרושים ובאיורים תומכים, בתצלומי טבע ונוף ובתצלומים ארכיאולוגיים.
בחוברת לתלמיד: 
פעילויות בממדי חשיבה שונים (לכיתות הטרוגניות)
חיבור לתכנית הלימודים החדשה בכישורי שפה דרך עולמות שיח שונים וסוגות שונות שבאות לידי ביטוי בפעילויות.
החוברת "מיידדת" את התוכן המקראי עם הלומד בלי לפגוע ברמת ההעמקה ובתכנים. 
המקראה והחוברת הן חלק מהסדרה האהובה תנ"ך עם חברים הנלמדת כבר שנים על ידי עשרות אלפי תלמידים בישראל. 
עוד בסדרה:
בראשית עם חברים
יהושע עם חברים
שופטים עם חברים
שמואל א עם חברים
שמואל ב עם חברים

שמות ויקרא במדבר דברים עם חברים - מקראה
שמות ויקרא במדבר דברים עם חברים - חוברת
שמות ויקרא במדבר דברים עם חברים - 
מדריך
 
מקראה
 
₪ 15
הוספה לסל
חוברת עבודה
 
₪ 28
הוספה לסל
מדריך למורה
 
₪ 15
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
דפים לדוגמא מתוך המקראה
דפים לדוגמא מתוך המקראה
דפים מתוך חוברת העבודה
דפים מתוך חוברת העבודה