הכל כימיה
ניתוח מאמרים מדעיים מעובדים וחקרי אירוע
באישור משרד החינוך

הספר כולל מגוון רחב של מאמרים וחקר אירועים הדנים בנושאים אשר בחזית מדע הכימיה, מלווים בשאלות ברמות שונות ובחשיפת התלמידים לקיומן של אסטרטגיות קריאה ודרכים מושכלות להשתמש בהן.
המאמרים ממויינים לפי רמות קושי, בהתאם לקריטריונים שונים ומתאימים לתלמידים הלומדים כימיה בשלבי לימוד שונים.
מדריך למורה להורדה חינם באתר הטכניון
שמות המחברים: ד"ר אורית הרשקוביץ וד"ר ליאורה סער.
הכל כימיה בעברית
 
₪ 31.40
הוספה לסל
הכל כימיה בערבית
 
₪ 31.40
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
תוכן עניינים מתוך הספר
תוכן עניינים מתוך הספר
פעילות לדוגמה
פעילות לדוגמה