שטיח חשבון עד 12 - הוצאת יסוד

שטיח חשבון עד 12

משחק המשלב מוטוריקה עם הכרות עם מספרים, התאמת כמות למספר, השוואת מספרים, מנייה, חיבור וחיסור, בקבוצה ובבודדים.
מכיל: שטיח מבד שמשונית רחיץ בגודל 120*150 ס”מ, 3 קוביות ענקיות, 28 דסקיות להנחה בארבעה צבעים ומדריך ובו פעילויות מפורטות, על פי תכנית הלימודים.

259.00

נגן וידאו

מידע נוסף

משקל 1.800 ק"ג
הורדה

קובץ 1, קובץ 2

מדריך לשטיח

משחק רצפתי ללימוד חשבון – פעילויות
המשחק משלב בתוכו פעילויות לימודיות בתחום ההיכרות עם מספרים ובתחום ארבע פעולות
החשבון, עיסוק בהשוואה וכן פעילויות מוטוריות להנאת הילדים.
מה במשחק:
•שטיח פלסטי בגודל 20.1מ‘  50.1מ‘ שעליו מספרים מ 0 עד 12 בצבעים שונים
•ציר מספרים
•שלוש קוביות ענק מספוג )2 קוביות מספרים וקובייה שעליה 4 סימני חשבון(
•28 דסקיות גדולות בארבעה צבעים לסימון מקום על גבי השטיח
השטיח מאפשר אינסוף פעילויות; בחרנו לצרף מספר הצעות לפעילות על השטיח.
נשמח אם תשלחו אלינו פעילויות מקוריות נוספות. הפעילויות תועלנה לאתר יסוד לשימוש
גננות ומורים.
כתובת האתר: il.co.yesod.www
פעילויות ומשחקים ללא דסקיות וקוביות
פעילויות ספירה:
•מבקשים מכל ילד בתורו לצעוד או לדלג ממספר למספר – מ- 1עד 12 בסדר הנכון –
ולקרוא בקול בשם המספר אליו קפץ. אפשר לקפוץ ברגל אחת או בשתי רגליים.
•עומדים על המספר 1 וממשיכים לצעוד או לדלג על גבי המספרים האי-זוגיים לפי סדר.
•עומדים על המספר 2 וממשיכים לצעוד או לדלג על גבי המספרים הזוגיים לפי סדר.
•אפשר לדלג בקפיצות של שלושה או ארבעה מספרים לפי הדילוגים שנקבעו מראש.
פעילויות חיבור וחיסור:
•צועדים על גבי כל הספרות שהרקע שלהן סגול. מחברים את המספרים ואומרים בקול את
התוצאה. )אפשר לחזור על הפעולה לגבי כל ששת הצבעים.(
עומדים על הספרה 2 .המורה/ הגננת או אחד הילדים מבקשים להוסיף 5 למספר ולצעוד
אל התוצאה. מגוונים את התרגילים.
אחד המשתתפים עומד במרכז השטיח וחבריו מקיפים אותו. כל משתתף, בתורו, בוחר
בתרגיל חיבור/חיסור ובצבע )שיש לו תוצאה על גבי השטיח(. על המשתתף לצעוד אל
הפתרון. אם טעה, תופש את מקומו משתתף אחר.
•תרגילי שרשרת – על כל משתתף להגיע במספר דרכים לתוצאה שנבחרת תוך כדי צעי–
דה על המספרים והכרזה על התרגיל )לדוגמה, כדי להגיע למספר 12 יש לצעוד על
המספרים 2 ,4 ו-6 ולומר:2 + 4+ 6 .)מנצח המשתתף שמצא את המספר הגדול ביותר
של תרגילי שרשרת שונים.
•משחק לשניים עד ששה משתתפים. כל משתתף עומד בפינת השטיח על רקע צבעוני
אחר. כל משתתף, בתורו, בוחר מספרים בעלי רקע צבעוני זהה לשלו ומכריז על תרגיל
חשבוני ועל התוצאה שלו. משתתף שטעה בפתרון התרגיל או לא מצא תרגיל חדש, יוצא
מן הסבב. מנצח מי ”שנשאר אחרון“.
פעילות המשלבת זריזות, זיכרון וקואורדינציה:
• אחד המשתתפים עומד במרכז השטיח וחבריו מקיפים אותו. חברי המשתתף יכולים לומר
בקול עד 4 מספרים. על המשתתף לגעת בו-זמנית בכל המספרים שנבחרו באמצעות
רגליו וידיו.
משחקים על השטיח בשילוב דסקיות וקוביות
משחק צבעים )דורש זריזות( – כל משתתף מקבל 6 דסקיות בעלות צבע זהה. עם הישמע
האות, מניח כל משתתף את הדסקיות שלו על מספרים בעלי צבע תואם.
התאמת מספרים וצבעים
משחק תחרותי ל-4 משתתפים
מטילים קוביית מספרים או מכריזים על מספר בין 0 ל- 12( .לדוגמה, המספר 6 .)על גבי
השטיח מופיע המספר 6 שלוש פעמים על רקעים שונים: אדום, ירוק וצהוב. על המשתתף
להניח 3 דסקיות בצבעים הנכונים על המספר 6 .מנצח – הראשון שהניח 3 דסקיות.
המספרים שלי
משחק לשני שחקנים
כל שחקן מקבל 5 דסקיות בצבע זהה. שני השחקנים זורקים קוביות מספרים בו-זמנית. כל
שחקן מניח במהירות דסקית על המספר שהראתה הקובייה )שלו או של חברו(. מנצח השחקן
שהניח את כל הדסקיות שבידיו.
אפשרויות גיוון: אפשר לשחק במספר דסקיות שונה, לבקש מהשחקן להניח דסקית על
המספר העוקב אחרי המספר שעליו הורתה הקובייה, להוסיף תרגילי חיבור וחיסור או לשחק
תוך שמירה על הכלל שמותר להניח דסקית רק על תוצאה בעלת צבע זהה. אפשר לשחק
בכל המשחקים הנ“ל ללא קובייה:
המורה/הגננת מחליטה על המספר במקום הקובייה.
מירוצי מספרים
משחקים לשני שחקנים או לשתי קבוצות
משני צדי השטיח עומדת קבוצה בשורה; כלומר, שתי שורות שחקנים וביניהן פרוש השטיח. כל
שחקן מקבל דסקית צבע )לכל חברי הקבוצה אותו צבע(. המורה/הגננת זורקת את שלוש
הקוביות, מתקבל תרגיל שחקנים מחשבים את תוצאת התרגיל שנתקבל, ומניחים במהירות
דסקית על תוצאת התרגיל החשבוני. יש להניח את הדסקית על תוצאה בעלת צבע זהה
לצבע שעל גבי הדסקית. כל שחקן מתחרה בשחקן העומד מולו.
משחק תנועה – אפשר לשחק במשחק שלעיל כשארבעה משתתפים עומדים בארבעת קצוות
השטיח ועליהם לצעוד במהירות לתוצאת התרגיל במקום להניח דסקיות.
שני משתתפים עומדים על השטיח. משתתף אחד על המספר 1 והשני על המספר 2 .זורקים
את קוביית המספרים. מחברים את הספרה שעליה עומד המשתתף למספר שעל הקובייה
וצועדים לתוצאה הנכונה.
הוצאת יסוד החופר 34 חולון טל’ 5587990-03 פקס’ 5587991-03 il.co.yesod.www
שני משתתפים עומדים על השטיח. אחד על המספר 11 והשני על המספר 12 .זורקים את
קוביית המספרים. מחסירים מהספרה עליה עומד המשתתף את הספרה שעל הקובייה
וצועדים
לתוצאה הנכונה.
מה יותר?
משחק לשני שחקנים או לשתי קבוצות
כל קבוצה עומדת בשורה בצד נגדי של השטיח. כל שחקן מקבל דסקית צבע )לכל חברי
הקבוצה אותו צבע(. זורקים את שתי קוביות המספרים ומכריזים: ” גדול מ..“ או ”קטן מ..“. על
השחקנים להניח דסקית של צבע על התוצאה הנכונה.
לדוגמה: אם הקוביות מורות על המספרים 2 ו 5 והכרזנו על ”גדול מ…“, על השחקנים לשים
את הדסקית על המספר 5 שעל גבי השטיח.
הראשון שמניח את הדסקית שלו על גבי המספר, מזכה את קבוצתו בנקודה. מזיזים את
הדסקיות מהשטיח וזורקים שוב את הקוביות. מנצחת הקבוצה שמגיעה ראשונה ל 10
נקודות.
נחש כמה?
משחק לשני שחקנים או לשתי קבוצות
כל קבוצה עומדת בשורה בצד נגדי של השטיח. כל שחקן מקבל דסקית צבע )לכל חברי הק–
בוצה אותו צבע(. בוחרים בפעולת חיבור או בפעולת חיסור ומכריזים על הפעולה שמשחקים
בה. מכריזים על מספר בין 1 ל- 12 .זורקים קובייה אחת בלבד. על השחקנים להניח דסקית
על המספר שבצרוף עם המספר שמורה הקובייה יוצר את המספר שעליו הכריזו. לדוגמה:
מכריזים על המספר 10 ועל פעולת חיבור. זורקים את הקובייה. הקובייה מורה על המספר
6 – השחקן הראשון שמניח דסקית על המספר 4 מזכה את קבוצתו בנקודה.

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

רק משתמשים רשומים אשר רכשו מוצר זה יכולים לרשום חוות דעת.

0
    0
    העגלה שלך
    העגלה שלך ריקההמשך לקנות