שטיח מדלגים באנגלית – עיצור תנועה צירוף מילה

בערכה: שטיח מברזנט רחיץ בגודל 170*160 ס”מ.
שני לוחות מחיקים, 108 כרטיסי מילים דו צדדיים ומדריך מפורט.

על גבי השטיח רואים הילדים בצורה חזותית את רכיבי המילים: אותיות גדולות וקטנות, אותיות ניקוד, צירופים. יש הבחנה ברורה בין עיצורים לבין תנועות והילדים מרגישים “סדר בראש”. הילדים רואים בברור את הצירופים העיקריים של שני צלילים (שתי אותיות עיצור או שתי אותיות ניקוד). בחלק התחתון מובאים תומכי זיכרון לצלילים השונים, כולל הצירופים. על השטיח יכולים לעמוד כמה ילדים, ולכן שני שחקנים או שתי קבוצות יכולים לשחק במקביל. הלוח המחיק מחזק את הצד הגרפי, המוטורי והחזותי.
עיצוב השטיח והמדריך מאת מיכל דודוביץ ודפנה גול.

359.00

נגן וידאו
דוגמאות, קישורים והרחבות:
דוגמאות, קישורים והרחבות:

מידע נוסף

משקל3 ק"ג
סוג מוצר

שטיח כולל חיילי משחק, חיילי משחק בלבד

הוראות משחק

מורה יקרה!
בלימוד שפה זרה עלינו לחזק ולפתח את
מיומנויות הבסיס, את המוכנות לקראת
תחילת לימודי הקריאה והכתיבה. מוכנות היא
שלב בהתפתחות שבו הילד מוכן להתמודד
עם משימה, ולעמוד בה במידה זו או אחרת
של הצלחה. בכל תחום למידה חדש יש צורך
במוכנות שתאפשר ללומד להתמודד
בהצלחה עם המטלות שאותן עליו לבצע.
אנו יודעים כי לימוד חוויתי משפר ומחזק
את רצונו של הלומד לשתף פעולה
ולהתקדם כיוון שהוא חווה הנאה והצלחה.
שטיח האותיות מהווה כלי יעיל לצבור חוויות כאלה.המדריך שלפניך מאורגן לפי נושאי תוכנית
הלימודים המקדימה באנגלית )Reading-pre )ושלב הבסיס )Foundation )בתוכנית
הלימודים לכל הרמות. המדריך מחולק לנושאי הלימוד השונים ולפי רמות- רמת בסיס וביניים.
מודעות אורתוגראפית
רמה- בסיס
1 .כל תלמיד עומד בתורו על העיגול שבמרכז השטיח ועליו לצעוד ולעמוד על האות אותה
אומר המורה. לדוגמא, צעד ל- b .עד שכל הכיתה עומדת על האותיות שבשטיח.
2 .התלמיד עומד על העיגול שבמרכז השטיח ועליו לצעוד ולעמוד על האות אותה אומר
המורה. לדוגמא, לך ל- b .במידה ונעמד על האות הנכונה צבר 1 נקודה. כעת זכה בתור
נוסף. בכל פעם שיעמוד על האות הנכונה יצבור נקודה. תורו יסתיים כאשר ישגה או לאחר
מספר מהלכים )מומלץ להגביל ל-3 מהלכים לתור(. בסוף המשחק ניתן יהיה לספור
את הנקודות אותן צברו התלמידים ולהכריז על הזוכה.
3 .תחרות בין קבוצות. הכיתה מחולקת למספר קבוצות. כל קבוצה בתורה ניגשת לשטיח
וכל משתתף בתורו צריך לעמוד על האות אותה אמר המורה. לדוגמא, לך ל- b .במידה
ונעמד על האות הנכונה הקבוצה צברה 1 נקודה. בתום המשחק ניתן יהיה לספור את
הנקודות אותן צברו הקבוצות ולהכריז על הקבוצה הזוכה. מומלץ מאוד לאפשר לשאר
חברי הקבוצה לכוון כל משתתף בתורו להגיע לאות הנכונה.
4 .המורה יבקש מהתלמידים לזהות מה משותף לכל האותיות הכתובות בעיגולים הצהובים.
5 .התלמיד עומד, לפי הנחייתו של המורה, על אחת האותיות הגדולות שכתובות בחלק
החיצוני של השטיח, לדוגמא- עמוד על L .כעת עליו ללכת ולעמוד על האות הקטנה,
לדוגמא l .במידה והצליח זכה ב-1 נקודה. המנצח במשחק המשתתף שצבר הכי הרבה נקודות.
רחוב החופר 34 ,חולון
il.co.yesod.www il.co.yesod@sigal
5587990-03
שטיח אנגלית
6 .הכיתה מתחלקת לזוגות. כל זוג בתורו ניגש ועומד במרכז השטיח. המורה אומר אות,
לדוגמא g אחד מבני הזוג צריך למצוא ולעמוד על האות הגדולה ובן הזוג השני על האות
הקטנה. ניתן למדוד זמן במטלה זו ולתת ניקוד גם על מהירות. ניתן לבצע מטלה זו
בשלבים. כאשר בכל פעם הזוג ששגה או עבד הכי לאט יוצא מהתחרות עד שבסוף
נותר זוג אחד מנצח.
7 .כל התלמידים עומדים על האותיות הגדולות שבחלקו החיצוני של השטיח. כאשר
המורה מוחא כף על כל תלמיד למצוא את האות הקטנה ולעמוד עליה. כאשר המדריך
מוחא כף פעמיים עליהם לשוב ולעמוד על האותיות הגדולות. ניתן להמשיך במטלה
זו מספר פעמים כאשר כל תלמיד צריך לשמור על האותיות שלו ולעמוד רק עליהן,
לדוגמא e, E .ניתן גם לשנות את האותיות לתלמידים במהלך המשחק.
רצף ה-abc
רמה- בסיס
1 .התלמיד עומד על העיגול שבמרכז הלוח. המורה אומר את רצף ה-abc והתלמיד צריך
ללכת ולדרוך על האותיות לפי הרצף. כל אות נכונה = 1 נקודה. במידה ושגה הוא
נפסל ותורו מסתיים.
רמה- ביניים
2 .התלמיד עומד על העיגול שבמרכז הלוח וכעת עליו ללכת ולדרוך על האותיות לפי
רצף ה-abc .תורו מגיע אל קיצו לאחר 2 שגיאות. התלמיד הראשון שמצליח לשחזר
את רצף ה-abc עד סופו הוא המנצח.
3 .תחרות בין קבוצות. הכיתה מחולקת למספר קבוצות. כל קבוצה בוחרת מתמודד
שילך על השטיח ושאר חברי הקבוצה צריכים לעודד ולכוון אותו לדרוך על האותיות
ברצף הנכון. כל קבוצה מתחילה עם 100 נקודות. על כל שגיאה שמבצעת הקבוצה
יורדת נקודה.
הקבוצה שבסוף המסלול נותרת עם מספר הנקודות הגבוהה ביותר, היא המנצחת.
4 .פעילות כיתתית. על כל הכיתה ליצור רצף של ה-abc .כל תלמיד בתורו ניגש
לשטיח ונעמד על אות לפי סדר ה-abc .במידה ושגה על הכיתה לעזור ולכוון אותו
שיעמוד על האות הנכונה. במידה ומספר התלמידים בכיתה נמוך מ-26 אז
המשתתפים הראשונים יעברו גם לאותיות הבאות עד שכל הכיתה תסיים לעבור
על רצף ה-abc מa ועד z.
5 .על כל משתתף בתורו להיעמד על האות שבאה לפני / אחרי האות שיאמר המורה.
לדוגמא, e before letter the on Stand .
6 .הכיתה תחולק לקבוצות. כל קבוצה בתורה תעמוד מסביב לשטיח ואחד מחבריה יצעד
על האותיות הקטנות תוך דילוג על אות אחת על שאר חברי הקבוצה לעזור לו.
לדוגמא, e,c,a…
7 .הכיתה תחולק לקבוצות. כל קבוצה בתורה תעמוד מסביב לשטיח ואחד מחבריה
יצעד על האותיות הקטנות אחורה מ z -ל a
הבנת הוראות
רמה- בסיס
1 .התלמיד עומד במרכז השטיח. המורה אומר הוראה ועל התלמיד לבצע אותה.
הוראות אפשריות:
1 .K capital on Stand
2 .m on Stand
3 .d on Sit
4 .leg one on stand and d to Go
רמה- ביניים
2 .הכיתה תחולק לקבוצות. כל קבוצה תעמוד בתורה מסביב לשטיח. המורה יזמן כל
אחד מחברי הקבוצה למלא אחר ההוראות שלו. הקבוצה שכל חבריה מילאו אחר
הוראות המורה תנצח.
הוראות אפשריות:
1 .make to has instructor the (d on foot right your and p on foot left your Put
letters the between space reasonable a is there that sure.)
מודעות פונולוגית
רמה- בסיס
1 .התלמיד עומד על העיגול במרכז השטיח. המורה אומר צליל, לדוגמא /p /ועל התלמיד
ללכת ולעמוד על האות הנכונה. במטלה זו יש לשים לב לכך שבצלילים מסוימים יש מספר
אותיות שיתאימו למשל בצליל /k /התלמיד יכול לעמוד גם על k וגם על c .במידה ונעמד
על האות הנכונה צבר 1 נקודה. כעת זכה בתור נוסף. בכל פעם שיעמוד על האות הנכונה
יצבור נקודה. תורו יסתיים כאשר ישגה או לאחר מספר מהלכים )מומלץ להגביל ל-3
מהלכים לתור(. בסוף המשחק ניתן יהיה לספור את הנקודות אותן צברו התלמידים
ולהכריז על הזוכה.
2 .הקבוצה עומדת מסביב לשטיח. המורה קוראת בשמו של אחד התלמידים ועליו
להיעמד על האות הראשונה של שמו )יש לעמוד על האותיות הגדולות(.
3 .המורה יחלק את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה בתורה תעמוד מסביב לשטיח. כאשר
המורה יגיד מילה על אחד מחברי הקבוצה להיעמד על האות פותחת/סוגרת של המילה.
רמה- ביניים
4 .התלמידים יעמדו מסביב לשטיח. המורה יאמר מלה באנגלית. התלמיד הראשון
שיאמר את ההפך יהיה הראשון לעמוד על האות הפותחת/סוגרת את המלה. ביצע נכון,
זכה בנקודה. לדוגמא, fat, big, boy, white…
רחוב החופר 34 ,חולון
il.co.yesod.www il.co.yesod@sigal
5587990-03
לקסיקון
רמה- בסיס
1 .תלמיד עומד במרכז השטיח ועליו לומר בקול את צבעי העיגולים שעליו.
2 .המורה אומר אות ועל התלמיד לומר את המלה שמופיעה בסרגל תומכי הזיכרון
שבתחתית השטיח.
רמה- ביניים
3 .הקבוצה צועדת מסביב לשטיח כשהמורה מוחא כף על כל תלמיד למהר ועמוד על
אות. המורה מבקש ממספר תלמידים לומר מילה המתחילה באות שהם עומדים עליה.
לדוגמא: rat – r ,אמר התלמיד מילה נכונה הוא נשאר במקומו, במידה וטעה יצא
מהמשחק. המשחק ממשיך עד שנותר תלמיד אחד על השטיח. ניתן לשחק משחק
זה ברמה גבוהה יותר כאשר המורה מבקש שיאמרו מילה המסתיימת באות.
איות
רמה- ביניים
1 .המורה יאמר מלה ועל חברי הקבוצה להיעמד על האותיות המרכיבות אותה
)מילים בנות 5-3 אותיות(.
2 .המורה יאמר מלה ועל התלמיד ל”כתוב” את המלה בהליכה
)בשלב הראשון מילים בנות 3 אותיות ובשלב השני מילים
בנות 5-4 אותיות(.
3 .התלמיד יצעד על כל האותיות שמרכיבות את שמו ושם
משפחתו תוך שימת דגש על אותיות גדולות בתחילת שם.

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

רק משתמשים רשומים אשר רכשו מוצר זה יכולים לרשום חוות דעת.

אולי יעניין אתכם גם...

 • קוביות צלילים וצירופים

  199.00
  הוספה לסל
 • מבריגים ויוצרים מילים

  179.00
  הוספה לסל
 • כדורים חכמים – מספרים – צורות וכמויות – אותיות – ABC

  20.00
  בחר אפשרויות

כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים יסוד ©

טלפון: 035587990 | פקס: 03-5587991

כתובת: רח’ החופר 34 חולון 58850

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקההמשך לקנות
  גלילה לראש העמוד
  דילוג לתוכן